Jídelníček

Zde naleznete, jak pro Vaše děti vaříme


Jídelna

Dbáme na pestrost jídelníčku a vyváženost výživových hodnot. Školní stravování je dětem poskytováno po dobu jejich pobytu v MŠ. Dítě má nárok na jedno hlavní jídlo a dvě svačiny. Do jídla nenutíme, ale vybídneme dítě, aby neznámé jídlo alespoň ochutnalo. Školní stravování se řídí výživovými normami. Během dne je zajištěn pitný režim. Odhlašování ze stravování se provádí den předem, do 10.00 hodin. Neodhlášenou stravu je rodič povinen uhradit v plné výši. Donášení svačin z domova je nepřípustné, stejně jako odnášení nezkonzumované stravy z mateřské školy. Při onemocnění dítěte si rodiče mohou první den nemoci odebrat neodhlášený oběd do nosiče v době od 11.00 do 11.15 . Tento oběd je určen k okamžité spotřebě. Rodiče jsou si vědomi, že neodhlášený a neodebraný oběd se rozdá dětem jako přídavek. /Vyhláška o školním stravování 107/2005 Sb./ Vnitřní řád školní jídelny

 

Jídelníček 16.9.-20.9.2019

Jídelníček 9.9.-13.9.2019

Jídelníček 2.9.-6.9.2019

Dobrou chuť