Personál

Alžběta Kurtinová

asistent pedagoga


Bc. Miriam Drozdová

ředitelka


Nikol Drozdová

učitelka


Monika Filáková, DiS.

učitelka, vedoucí stravování

 


Pár slov o nás

Mateřská škola byla zřízena jako příspěvková organizace 1. 1. 2003 Obcí Valašská Senice.

Budova školy se nachází u hlavní silnice, vedle Obecního úřadu. Nedaleko stojí autobusová zastávka, která umožňuje dobré spojení s okolím. Dominantní je tu blízkost přírody – pole, louky a lesy, které pedagogové využívají k vycházkám a plnění cílů

page2-img1V účelově zařízené jednopodlažní budově se nachází vkusně zařízena třída, která je rozdělena na dvě části. Vstupní pracovní část se stolečky, slouží především ke stolování dětí, dále pak k pracovním a výtvarným činnostem. Druhá část třídy – herna, je určena k spontánním, námětovým, konstruktivním hrám dětí, dopolednímu komunitnímu komunikačnímu kruhu, v odpoledních hodinách pak k odpočinku a relaxačním chvilkám. Na estetizaci interiéru se podílejí společně zaměstnanci i děti mateřské školy. Dále se zde nachází školní kuchyně, ředitelna, místnost pro vedoucí stravování, sociální zařízení pro děti i personál a dětská šatna. U školy se rozkládá zahrada s chatkou a pískovištěm.

Co nabízíme

  • Chceme, aby se u nás děti cítily co nejlépe v době, kdy s nimi rodiče nemohou být ( „jako doma“ ).
  • Děti vedeme k samostatnosti.
  • Celým programem a celkovým přístupem rozvíjíme děti po stránce tělesné, psychické i sociální.
  • U dětí vytváříme návyk ke vztahu k životnímu prostředí, probouzení citových vztahů k přírodě.
  • Víme, že je pro všechny důležité prostředí, jakým jsme obklopeni. Proto se snažíme, aby i interiér školky byl zařízen tak, jak to děti mají rády.
  • Pro děti pořádáme spoustu akcí (např. karneval, rozsvěcování vánočního stromu, pohádkový les, výlet na koně, do knihovny, do divadla, besídky, dílničky pro rodiče, návštěva Kosenky /ekocentrum/, Alceda /středisko volné zábavy/, aj.).
  • K dítěti přistupujeme jako k jedinečné individuální osobnosti; učitel je ten, který dítěti pomáhá na jeho cestě objevování a učení se, projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost k dítěti.