Organizace dne

6.15 – 8.15

scházení dětí do MŠ, individuální a pracovní činnosti dětí

8.15 – 8.30

přesnidávka

8.30 – 9.00

volné hry dětí, spontánní činnosti, úklid oddělení

9.00 – 10.00

řízená činnost, pohybová aktivita, komunikativní kruh

10.00 – 11.15

pobyt venku

11.15 – 12.00

oběd, hygiena

12.00 – 13.30

polední odpočinek

13.30 – 14.30

svačinka

14.30 – 16.15

odpolední zájmová činnost

16.15

ukončení provozu MŠ

Při nástupu dítěte do školky

• zubní kartáček s kelímkem
• hrneček na pitný režim
• pyžámko
• přezůvky (s patou)
• náhradní oblečení (spodní prádlo, ponožky, tepláky, tričko)
• „kreslící“ tričko (tričko, které si dítě může umazat při pracovní činnosti od barev, tuže, apod.)

vše podepsat!!!!!

Destatero pro rodiče předškoláka

1.Dítě by mělo být dostatečně fyzicky zdatné a pohybově vyspělé.
2.Dítě by mělo být samostatné v sebeobsluze.
3.Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové a řečové dovednosti.
4.Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.
5.Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.
6.Dítě by mělo zvládat jednoduché logické, myšlenkové a početní operace.
7.Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a paměť.
8.Dítě by mělo být přiměřeně citově a sociálně vyspělé a samostatné.
9.Dítě by mělo být schopno vnímat přiměřené kulturní podněty a projevovat se v tvořivých činnostech.
10.Dítě by mělo být schopno se přiměřeně orientovat ve svém prostředí.