rámcových cílů a pěti oblastí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Velmi důležitá je vzájemná propojenost jednotlivých oblastí. Prioritním cílem předškolního vzdělávání je rozvíjet celou osobnost dítěte, vést děti ke zdravému životnímu stylu a uspokojovat jeho tělesné a duševní potřeby.